Kartografska vizualizacija Registra javne nabave

Tematske karte

Opis vizualizacije

OSGEO Croatia u sklopu Open Data Hackathon projekta, prema podacima Registra javne nabave.
Kontakt / Tehnička pitanja: info@hr.osgeo.org